Vaaliteemat

Taloustilanteen kiristyminen pakottaa kirkastamaan Kauniaisten kilpailukykytekijät. Haluan nostaa asukkaiden sujuvan arjen keskiöön kaupungin palveluita kehitettäessä.

Vihreä kaupunkikuva, ympäristöasiat, joukkoliikenne ja lapsiperheiden asiat ovat aina minulle tärkeitä teemoja. Haluan edistää päätöksenteon avoimmuutta ja kuntalaisten aitoa osallistamista heille tärkeiden asioiden valmisteluun.

Sujuva Arki. Kauniaisten on kirkastettava kilpailukykystrategiansa. Kaupunki on asukkaitaan varten, joten palveluita on kehitettävä kuntalaisten sujuva arki – ei kaupungin sisäiset prosessit edellä.

Koulut ja päiväkodit ovat jatkossa tärkein Kauniaisiin jäävä kuntapalvelu ja vetovoimatekijä. Matkojen kouluihin ja päiväkoteihin pitää onnistua myös jalkaisin.

Avoin päätöksenteko. Vihreä kaupunki päättää asioista avoimesti, osallistaa kuntalaisia ja huolehtii heikommassa asemassa olevista. Asukkaita osallistetaan kuntalaisten arkeen vaikuttavissa päätöksissä aidosti, ei vain muodollisilla kuulemisilla jo päätettyihin asioihin.

Vihreä kaupunkirakenne tukeutuu joukkoliikenteeseen ja muuta kaupunkia tiiviimpään kaavoitukseen rautatieasemien läheisyydessä. Näin Kauniaisten huvila- ja pientaloalueita ei tarvitse rakentaa tukkoon.

Joukkoliikenne. Joukkoliikenteestä on tehtävä aidosti kilpailukykyinen vaihtoehto yhä useammalle. Kasavuoren bussilinjat on saatava kuntoon, palvelemaan kulkijoita myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Vaalilupaukseni

  1. Olen tavoitettavissa. Mietin päätösten seurauksia kokonaisuutena kuntalaisten näkökulmasta, en ainostaan kaupungin prosessien kannalta.
  2. Perehdyn asioihin hyvissä ajoin. Tehokas vaikuttaminen edellyttää oikea-aikaisuutta, verkottuneisuutta ja päätöksenteon logiikan tuntemista.
  3. Jatkan tiedottamista valmistelussa olevista asioista ja keskeisistä päätöksistä sosiaalisessa medissa ja verkkosivuillani.