Vaalirahoitus

Kannatan ehdotonta läpinäkyvyyttä vaalirahoituksessa. Kunnallisvaaleissa 2017 vaalibudjettini on kokonaisuudessaan noin 1200€. Lopulliset kulut eivät ole tätä kirjoitettaessa vielä tiedossa. Alustava arvio kulujen jakautumisesta:

Lehtimainonta 600€
Jaettavien vaalimainosten painatus 200€
Mainosten jakolu 300€
Verkkomainonta 100€

Olen saanut vaalitukea yksityisiltä lahjoittajilta 29.3.2017 mennessä yhteensä 165€.

Vaalirahoituksen ennakkoilmoitus kuntavaalit 2017

Vaalirahoitusilmoitus kuntavaalit 2012